Servicii decontate de CAS

Servicii decontate de CAS Prahova:

1. Investigatii paraclinice – analize de laborator

2. Investigatii paraclinice – radiologie si imagistica medicala

3. Spitalizare de zi

-specialitatea chirurgie
-specialitatea ginecologie

Servicii decontate de CAS OPSNAJ:

Investigatii paraclinice – radiologie si imagistica medicala