Laborator – Pregatire analize laborator – Laborator

Sistemul de Management al Calitatii implementat de Laboratorul de analize medicale al Spitalului LOTUS

Laboratorul de Analize Medicale din cadrul SC Spital Lotus a elaborat un Manual al Calitatii utilizat pentru demonstrarea conformitatii sistemului de management al calitatii aplicat cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO 15189:2007, cu cerintele autoritatilor de reglementare si ale beneficiarilor.
Activitatea laboratorului de analize medicale al S.C. Spital Lotus S.R.L. este organizata pentru urmatoarele domenii:

  • biochimie clinica;
  • hematologie;
  • imunologie;
  • microbiologie;
  • citologie.

Strategia laboratorului de analize medicale al S.C. Spital Lotus S.R.L. este orientata spre organizarea, asigurarea cu resurse umane si aplicarea unor metode de analiza performante, în vederea executarii competente a analizelor solicitate de pacienti.

S.C. Spital Lotus S.R.L., a stabilit, implementat si mentine un sistem de management al calitatii corespunzator activitatilor laboratorului de analize medicale in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 15189 :2007. Sistemul de management al calitatii este instrumentul prin care managementul aplica politica si asigura atingerea obiectivelor si realizarea activitatilor la nivelul declarat de catre Administrator si asteptat de clientii laboratorului.

Politica privind calitatea si obiectivele sistemului calitatii laboratorului clinic de analize medicale al S.C. Spital Lotus S.R.L., se axeaza pe asigurarea ca examinarile sunt efectuate în timp ai cu precizie si ca acestea întrunesc în permanenta asteptarile pacientilor sau depasesc asteptarile declarate ale acestora prin feed-back permanent. De asemenea se axeaza pe identificarea necesitatilor si cerintelor pacientilor si analizarea periodica a acestora, pe realizarea unei bune practici profesionale, pe respectarea reglementarilor în vigoare.

Depistarea precoce a cancerelor genitale feminine prin citopatologie

Detectarea cât mai precoce a cancerului este unul din cei mai importanti factori în obtinerea unui succes terapeutic , mai ales dacã se are în vedere cresterea alarmantã a acestei afectiuni în ultimul timp. Cancerul colului uterin este în crestere, reflectând pe de o parte factorii de risc legati de activitatea sexualã si pe de altã parte limitele activitãtii de depistare.

Acest articol repune în valoare cea mai fiabilã, rapidã si economicã metodã de investigare privind detectarea cât mai precoce a cancerului de col uterin, descrisã pentru prima datã de de cãtre medicul român Aurel Babes si aplicatã de cãtre medicul Georgios Papanicolau al cãrui nume , de altfel, îl poartã. Desi România a fost prima tarã din lume în care a fost descrisã aceastã metodã , vreme îndelungata, la noi, acest procedeu a vegetat într-un nejustificat con de umbra, alte metode mai putin relevante fiind preferate din motive de comoditate si pret, nejustificate la o analiza atentã. Cancerul de col uterin face parte împreunã cu melanomul si cancerul mamar dintr-un grup de afectiuni ce pot fi evitate prin depistare precoce si tratament. În concordantã cu cele expuse mai sus,” Societatea Americanã de Cancer “, recomandã pentru toate femeile care au fost si sunt sexual active sau care au peste 18 ani sã aibã efectuat anual un test Papanicolaou si o examinare colposcopicã . Dupã ce femeile au 3 sau mai multe examinãri anuale normale –testul Papanicolaou poate fi fãcut mai rar în functie de cererea medicului. În determinarea frecventei testului Papanicolaou medicul trebuie sã ia în considerare nivelul de risc pentru dezvoltarea neoplaziei la persoanele pe care le supravegheazã. Testul Papanicolaou poate sã fie indicat mai frecvent la anumite grupuri de femei sau dacã bolnavele au un istoric cu anomalii epiteliale.

Human Papilloma Virus (HPV), este cel mai obisnuit agent patogen în infectia viralã a tractului genital. HPV sunt transmise în sfera genitalã prin contact sexual; sunt descrise pânã acum 70 tipuri de HPV din care peste 20 de tipuri sunt proprii organelor genitale masculine si feminine. Pânã în prezent s-au identificat în sfera genitalã douã grupuri de HPV: tipurile 6; 11; 42 si 54 sunt principal întâlnite în Condylloma acuminatum si în câteva leziuni plane de vulvã, vagin si col. Tipurile 16; 18; 33 si câteva varietãti mai rare: 31; 35; 39 ;45 ;51; 52; 56 si 58 sunt întâlnite în cancere evazive sau precursorii lor în sfera genitalã: de exemplu, tipurile 16 si 18 se ascociazã în peste 85% din cazuri cu leziuni pavimentoase maligne; tipul 18 este asociat în adenocarciromul de col uterin. Clinic leziunile produse de HPV sunt asimptomatice, dar decelabile în cazul screening-ului citologic (frotiuri cervico-vaginale).

Performantele SPITALULUI LOTUS in diagnosticarea precoce a cancerului de col uterin

Laboratorul de analize medicale al SC SPITAL LOTUS beneficiaza de 2 metode de procesare a frotiului pentru examinare Babes Papanicolaou.

Tipul de frotiu 1.- conventional, 2.- în strat subtire.

Pentru raportarea rezultatelor utilizam Scorul Bethesda(SUA) in cea mai noua expresie a sa ce dateaza din anul 2001, pentru standardizarea lexiconului rapoartelor citipatologice cervicale si vaginale cu specificarea informatiilor anatomo-clinice relevante.

Citologia cervico-vaginala care se realizeaza în laboratorul SC SPITAL LOTUS beneficiaza de avantajele tehnologiilor de vârf din acest domeniu: recoltare în mediu lichid, îmbogatiirea masei celulare cu eliminarea detrisurilor si a altor elemente ce pot interfera cu rezultatul.

Citologia in mediu lichid (LBC) ajuta la scaderea semnificativa a cazurilor nesatisfacatoare fata de testele conventionale, reducând astfel nevoia repetarii nejustificate a prelevarii. Prin recoltarea in mediu lichid, întreaga proba recoltata este trimisa la laborator pentru procesare, fara pierderea sau deteriorarea celulelor recoltate. Procesul de prelucrare realizeaza separarea, reducerea detritusurilor (sânge, mucus) si a celulelor inflamatorii, cu conservarea caracteristicilor necesare pentru interpretare, permitând o vizualizare mai rapida si mai calitativa a celulelor relevante clinic. Procesarea lamelor se realizeaza în sistem automat pentru asigurarea unei calitatii ridicate si a unor rezultate standardizate. Sistemul de analiza LBC ajuta la îmbunatatirea calitatii interpretarii lor . Prin acest sistem se realizeaza o detectie crescuta a cazurilor HSIL si LSIL. Sistemul poate reduce semnificativ timpul de examinare si, implicit, timpul în care este elaborat diagnosticul final, fara a scadea rata de detectie a leziunilor importante clinic.

Performantele diagnosticarii precoce a cancerului de col uterin obtinute de SC SPITAL LOTUS sunt remarcante. In martie 2014 laboratorul Spitalului Lotus a obtinut Acreditatre RENAR confor SR EN ISO 15189 pentru domeniul citologie , Examen Babes Papanicolaou, diagnosticare atat prin metoda in mediu lichid cat si a frotiului clasic, obtinand asfel recunoasterea Internationala si Europeana a rezultatului de Citologie cervico-vaginala inscris pe buletinul de analiza emis de SPITALUL LOTUS.
Laboratorul de analize medicale al SC SPITAL LOTUS realizeaza un control extern de calitate cu HEMATROM, control in cadrul caruia rezultatele obtinute au fost de 100% CORECTE si un control intern de calitate prin citirea frotiurilor de catre un biolog cu specializare in Citologie cervico vaginala si un anatomopatolog cu peste 30 de ani experienta in domeniu.
Continua preocupare pentru imbunatatirea performantelor in corectitudinea si precizia rezultatelor eliberate de la boratorul de analize medicale este identificata prin cresterea adresabilitatii in acest domeniu din anul 2013 in anul 2014 cu un procent de 100 %.

Increderea pacientilor in alegerea serviciilor Laboratorului de analize medicale SPITALULUI LOTUS a fost rasplatita cu indicatori de calitate care dovedesc ca pe parcursul anilor 2013-2014 ca din numarul total de rezultate POZITIVE pentru identificare HPV cu tipurile 16 si 18 un procent de 92% au la baza un buletin de analiza Examen Babes Papanicolaou emis de SPITALUL LOTUS, cu un rezultat concludent cu un Diagnostic ASCUS, L-SIL, H-SIL.
Rezultatele obtinute ne determina ca pentru anul in curs si anul 2015, Laboratorul de analize medicale al Spitalului Lotus sa-si propuna atingerea un indicatori de calitate cel putin lafel de buni.